دوره نیمه حضوری

آموزش پولسازی مبتنی بر بازی کش فلو

رابرت کیوساکی :

وقتی جوان بودم، یاد گرفتم که اگر یک ماهی به شخصی بدهید، به اندازه یک روز به او خوراک داده اید اما اگر به همان فرد ماهیگری را آموزش دهید، او را برای یک عمر تغذیه کرده اید. اشخاصی هستند که می خواهند ماهی را به شما بفروشند، اما ماهیگیری را آموزش نمی دهند. اینجا بود که کلمه “ماهی فروش خودخواه” شکل گرفت.

رابرت کیوساکی

بازی کش فلو برای آموزش ماهیگری به مردم ایجاد شده است. یکی از دلایلی که بسیاری از مردم فکر می کنند سرمایه گذاری خطرناک است، این است که سیستم مدارس ما دانش بسیار کمی و در اکثر موارد تقریباً هیچ چیز را در این زمینه به ما یاد نمی دهند.

به طرز وحشتناکی به دلیل عدم آموزش مالی، بسیاری از مردم پول خود را فقط پس انداز می کنند و یا در جای اشتباهی سرمایه گذاری می کنند که خودشان اعتقاد دارند امن و مطمئن است.

اگر از سرمایه گذاری چیزی نمی دانید تنها یک چیز وجود دارد که می توانید روی آن سرمایه گذاری کنید :

خودتان

از زمان و پولتان در جهت آموزش های مالی روی خودتان سرمایه گذاری کنید.

با این حال، اگر نمی خواهید در زمینه آموزش های مالی بر روی خود سرمایه گذاری کنید، پس همان پس انداز در بانک برای شما کافی خواهد بود.

تنها دوره عملی آموزش سواد مالی در ایران

%۸۰ آموزش ها در این دوره، عملی (حضوری) و مبتنی بر بازی جهانی کش فلو است و فقط ۲۰% مطالب ارائه شده به صورت تئوری (مجازی) می باشد.

ما در این دوره، آموزش های مالی پایه ای را به شیوه ای کاملا متفاوت و مبتنی بر بازی رومیزی کش فلو و به یاری مربیان با تجربه باشگاه کش فلو ارائه می دهیم. رویکرد ما در این دوره مبتنی بر مدل آموزشی رابرت کیوساکی می باشد.

متفاوت ترین دوره آموزشی در زندگی شما

این یک دوره آموزش با بازی است.

چه چیزهایی را با انجام بازی کش فلو در طی دوره فرا می گیرید؟

یاد می گیرید که چگونه ثروتمندان ثروتمند می شوند.

یاد می گیرید که پول چگونه کار می کند.

خلق و خوی مالی خود را کشف می کنید.

درباره درآمدغیرفعال اطلاعات زیادی کسب می کنید.

با طرز تفکر ثروتمندان آشنا می شوید.

فرصت های جدیدی را برای کاروکسب و سرمایه گذاری پیدا خواهید کرد.

یاد می گیرید که امور مالی شخصیتان را مدیریت کنید.

با مفاهیم استقلال مالی و آزادی مالی آشنا خواهید شد.

این دوره ضریب هوش مالی شما را افزایش می دهد.