لیست جلسات


دورهمی آنلاین اعضای باشگاه کش فلو

رضا کارگزار
سه شنبه ۰۸ آذر
10,000 تومان

جلسه تکرار و تمرین بازی کش فلو

مشهد
علی کارگزار
یکشنبه ۰۶ آذر
70,000 تومان

جلسه تکرار و تمرین بازی کش فلو ریس (8 الی 18 سال)

مشهد
سمانه حسین زاده
یکشنبه ۰۶ آذر
70,000 تومان