آموزش های مجازی


فروش ویژه

کارگاه مجازی هوش ثروت

رضا کارگزار
سواد مالی
528,000 تومان رایگان

مشاوره در حوزه سوادمالی با رضا کارگزار

رضا کارگزار
مشاوره
1,200,000 تومان
فروش ویژه

محافظت از دارایی ها به روش رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی
ویدئوی آموزشی
35,000 تومان 4,000 تومان
00:12:34
فروش ویژه

بازی رومیزی کش فلو ریس به همراه کارگاه مجازی آموزش بازی

فروشگاه کش فلو
محصولات فروشگاه
820,000 تومان 625,000 تومان
فروش ویژه

کتاب دفتر برنامه ریزی ثروتمند شدن

فروشگاه کش فلو
محصولات فروشگاه
125,000 تومان 110,000 تومان

دوره مجازی آموزش مربیگری باشگاه کش فلو

رضا کارگزار
مربیگری
500,000 تومان
05:14:28
فروش ویژه

بسته 4 عددی کتاب دسته چک ثروت

فروشگاه کش فلو
محصولات فروشگاه
210,000 تومان 175,000 تومان
فروش ویژه

کتاب دسته چک ثروت

فروشگاه کش فلو
محصولات فروشگاه
70,000 تومان 63,500 تومان

شش قدم سرمایه گذاری در املاک با کیوساکی

رابرت کیوساکی
ویدئوی آموزشی
227,000 تومان
01:04:28

بازی رومیزی کش فلو

فروشگاه کش فلو
محصولات فروشگاه
530,000 تومان

بازی رومیزی کش فلو ریس

فروشگاه کش فلو
محصولات فروشگاه
430,000 تومان