آموزش های مجازی


سریال صوتی زنگ سواد مالی (پادکست)

رضا کارگزار
سواد مالی
رایگان

کارگاه مجازی هوش ثروت

رضا کارگزار
سواد مالی
528,000 تومان رایگان
02:15:32

کارگاه مجازی برنامه ریزی مالی در زندگی شخصی (ب.م.ش)

رضا کارگزار
سواد مالی
2,640,000 تومان 1,980,000 تومان
04:46:12